De kern van de zaak

Uw administratie staat aan de basis van elke vorm van verslaglegging. Vandaar dat wij richten op een optimale en moderne verwerking van alle administratieve gegevens die uw organisatie genereert. De rol van Ertas Administraties & Consultants krijgt mede daardoor een meer adviserend karakter. Wat blijft is onze correcte verwerking van aangiften loon-, vennootschaps-, omzet- en inkomstenbelasting. Uiteraard zorgen wij er voor dat uw administratie voldoet aan alle wettelijke eisen.

 

Deskundigheid tegen aantrekkelijke condities

Tot de kerntaken van Ertas Administraties & Consultants  behoren controlewerkzaamheden, het verzorgen van financiële rapportages – liquiditeitsprognoses, debiteuren- en crediteurenanalyses en dergelijke – en het opstellen van jaarverslagen. Onze controleaanpak resulteert door een efficiënte aansturing en uitvoering in een uiterst scherp tarief. Door de vorm en inhoud van onze rapportages krijgen uw cijfers overredingskracht. Dat biedt vele voordelen bij contacten met uw bank, de belastingdienst of uw aandeelhouders. Ook bij het opstellen van uw jaarrekening houden we uw belang in het oog en interpreteren we de wetgeving op de voor u meest gunstige wijze.

De fiscaal-juridische wetgeving verandert steeds. Ertas Administraties & Consultants  is altijd op de hoogte en kent de wegen om u zoveel mogelijk profijt te laten trekken van fiscale mogelijkheden.

 

Beter benutten van fiscale mogelijkheden 

Wijzigingen in het belastingregime zijn altijd van grote invloed op ondernemingen. Welke rechtsvorm het beste past en hoe de meest profijtelijke fiscale planning er voor u uitziet, is altijd maatwerk. Uw wensen en mogelijkheden zijn het vertrekpunt voor ons advies. Daarbij geven we u inzicht in alle variabelen en maken u duidelijk wat consequenties zijn van beslissingen. U kunt dan ook vertrouwen op de ruime kennis en ervaring van Ertas Administraties & Consultants.